Category Archives: Simuleringar

Föreläsning 9: Ostexemplet

I en ostdisk ligger 20 stycken schweizerostar. Vi är intresserade av att undersöka hur många hål det finns i en typisk schweizerost, och drar därför ett stickprov på 10 ostar och räknar antalet hål i dessa.

ost

Nedan följer R-koden för simulering av stickprov från ostdisken:

Är medelvärdet eller medianen att föredra? Hur kan vi jämföra skattarna?

De 20 ostarna har följande antal hål:
6, 18, 0, 28, 26, 13, 32, 2, 1, 2, 30, 12, 1, 11, 12, 23, 5, 3, 27, 17

Väntevärdet för antalet hål i ostarna är 13.45.

Koden för jämförelse av skattare följer nedan:

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar, Simuleringar