Föreläsning 3-4

Föreläsning 3-4 handlar om kontinuerliga slumpvariabler. Bilder till presentationen finns här.

Vi repeterar integration och några viktiga kontinuerliga fördelningar. Vi studerar momentgenererande funktioner för kontinuerliga slumpvariabler och diskuterar Chebyshevs olikhet.

Rekommenderade problem återfinns i läsanvisningarna.

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar

Comments are closed.