Föreläsning 7-8

På föreläsningarna 7-8 tar vi upp funktioner av slumpvariabler. Bilder från presentationen finns här.

Vårt mål är att kunna bestämma fördelningen för olika funktioner av slumpvariabler. Detta kan exempelvis göras med hjälp av fördelningsfunktionen, transformationer och momentgenererande funktioner. Ett viktigt matematiskt verktyg är variabelsubstitution, som används för att hantera besvärliga integraler.

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar

Comments are closed.