Föreläsning 9-10

De kommande två föreläsningarna ägnas åtsamplingfördelningar och skattare. Bilderna från presentationen är uppdelade efter kapitlen i boken: kapitel 7, kapitel 8 samt kapitel 9.

Det här ett på många sätt en brytpunkt i kursen, där vi lämnar den rena sannolikhetsteorin och kommer in på inferensfrågor. De begrepp som vi studerade tidigare i kursen, såsom momentgenererande funktioner och betingade fördelningar, visar sig vara viktiga när vi undersöker egenskaper hos olika skattare.

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar

Comments are closed.