Inlämningsuppgifter

Lösningsförslag till den fjärde respektive femte inlämningsuppgiften går nu att ladda ned.

Rättade inlämningsuppgifter går att hämta i plastlådan utanför Måns rum, B322.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 5

Den femte inlämningsuppgiften finns att ladda ner här. Lämnas in senast onsdag 15/10 kl 23.59, i Måns postfack i B-korridoren, vån 3.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Föreläsning 11

Den elfte föreläsningen handlar om hypotestester och teorin för hur man kan hitta bästa möjliga test. Bilderna från presentationen finns här.

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar

Inlämningsuppgift 4

Den fjärde inlämningsuppgiften finns att ladda ner här. Lämnas in senast fredag 10/10 kl 13.00, i Måns postfack i B-korridoren, vån 3.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Föreläsning 9: Ostexemplet

I en ostdisk ligger 20 stycken schweizerostar. Vi är intresserade av att undersöka hur många hål det finns i en typisk schweizerost, och drar därför ett stickprov på 10 ostar och räknar antalet hål i dessa.

ost

Nedan följer R-koden för simulering av stickprov från ostdisken:

Är medelvärdet eller medianen att föredra? Hur kan vi jämföra skattarna?

De 20 ostarna har följande antal hål:
6, 18, 0, 28, 26, 13, 32, 2, 1, 2, 30, 12, 1, 11, 12, 23, 5, 3, 27, 17

Väntevärdet för antalet hål i ostarna är 13.45.

Koden för jämförelse av skattare följer nedan:

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar, Simuleringar

Föreläsning 9-10

De kommande två föreläsningarna ägnas åtsamplingfördelningar och skattare. Bilderna från presentationen är uppdelade efter kapitlen i boken: kapitel 7, kapitel 8 samt kapitel 9.

Det här ett på många sätt en brytpunkt i kursen, där vi lämnar den rena sannolikhetsteorin och kommer in på inferensfrågor. De begrepp som vi studerade tidigare i kursen, såsom momentgenererande funktioner och betingade fördelningar, visar sig vara viktiga när vi undersöker egenskaper hos olika skattare.

Kommentering avstängd

Filed under Föreläsningar

Lösningsförslag till inlupp 3

Lösningsförslag till den tredjeinlämningsuppgiften finns att ladda ner här. Rättningen är färdig och inlämningsuppgiften lämnas tillbaka på dagens räkneövning.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Lösningsförslag till inlupp 2

Lösningsförslag till den andra inlämningsuppgiften finns att ladda ner här. Rättningen är färdig och inlämningsuppgiften lämnas tillbaka på dagens föreläsning.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 3

Den tredje inlämningsuppgiften finns att ladda ner här. Lämnas in senast måndag 29/9 kl 23.59, i Måns postfack i B-korridoren, vån 3.

Kommentering avstängd

Filed under Inlämningsuppgifter

Inställd föreläsning

Föreläsningen imorgon måndag 22/9 är inställd pga sjukdom. En ny föreläsning kommer att bokas in under vecka 40.

Kommentering avstängd

Filed under Okategoriserade