Datorövning 2 och inlämningsuppgift 2

Andra datorövningen
Instruktioner till andra datorövningen kan laddas ned här. Vi använder statistikspråket R för övningen.

Instruktionerna är utformade så att det ska gå att arbeta med övningarna på egen hand. Under de schemalagda övningarna i datorsal finns möjlighet att ställa frågor till läraren medan man arbetar med datorövningen.

Andra inlämningsuppgiften
Ett papper för att fylla i lösningarna till andra inluppen kan laddas ned här. Den består av nio små problem. OBS! Problemen ges i instruktionerna till datorövningen. Tillfredställande lösningar på inlämningsuppgift 2 ger 1 bonuspoäng till tentamen. För att lösningarna ska räknas som tillfredställande krävs att de:

  • Är korrekta.
  • För problem 1-5 räcker det att skriva ned resultatet av simuleringen/beräkningen.
  • För problem 6-9 ska lösningarna dessutom innehåller motiverande text.

Datorövning 1 och inlupp 1

Första datorövningen
Instruktioner till första datorövningen kan laddas ned här. Vi använder statistikspråket R för övningen. Syftet med datorövningarna är att vi ska se hur man kan använda ett statistikprogram för att undersöka data och köra datorsimuleringar. Simuleringarna används dels för att ge en ökad förståelse för slumpen och dels för att lösa komplexa problem.

Instruktionerna är utformade så att det ska gå att arbeta med övningarna på egen hand. Under de schemalagda övningarna i datorsal finns möjlighet att ställa frågor till läraren medan man arbetar med datorövningen.

Första inlämningsuppgiften
…kan laddas ned här. Tillfredställande lösningar på denna ger 1 bonuspoäng till tentamen. För att lösningarna ska räknas som tillfredställande krävs att de:

  • Är korrekta.
  • Innehåller motiverande text.
  • För problem 1: att svaret i (b) är genomtänkt och välmotiverat.
  • För problem 2: att det redovisas om kurvor eller direkta beräkningar (eller båda!) används för svaren.