Föreläsning 3 – 28/1

Under dagens föreläsning introducerade vi begreppet slumpvariabel. Framförallt diskuterade vi diskreta slumpvariabler. Dessa betecknas ofta X och är ett tal som beskriver utfallet av ett försök vars utfall inte är känt på förhand.

Sannolikheterna för att en slumpvariabel antar vissa värden beskrivs av dess fördelning. Vissa fördelningar dyker upp i många vitt skilda situationer och är därför värda att ägna lite extra uppmärksamhet. Vi tittade på binomialfördelningen, som dyker upp när man upprepar ett försök flera oberoende gånger och räknar antal gånger man får ett visst resultat, samt Poissonfördelningen, som används för att modellera hur många gånger en ”sällsynt händelse” inträffar.

Slides från föreläsningen finns här. Mina tavelanteckningar dyker upp här så snart jag hinner skanna dem (troligen fredag).

paul

Poissonfördelningen dyker för övrigt upp i dokumentären The Joy of Stats, som jag tidigare tipsat om.