Omtentor

Omtentor ges 12/6 och 19/8. Vid dessa gäller samma regler och förutsättningar som vid det ordinarie tentamenstillfället, bortsett från att man inte får tillgodoräkna sig bonuspoäng från diskussionsuppgifter och datorövningarna.